Nieuws   more  xml  hide  
last updated: Wed, 19 Dec 2018 08:56:33 GMT

 Thu, 20 Aug 2015 13:56:41 +0000 Talent Exchange: openstaande opdrachten
17 december 2018

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

 

Press releases: "FOD Financiën"   more  xml  hide  
last updated: Wed, 19 Dec 2018 08:56:35 GMT

 Wed, 10 Oct 2018 13:46:08 +0000 Notarisakten beschikbaar in MyMinfin
Bron: 

Gedaan met zoeken naar dat mapje met de aankoopakte van de woning. Voortaan kan elke burger via MyMinfin alle akten waarin hij betrokken partij is en die opgenomen zijn in de hypotheekregisters raadplegen en uiteraard downloaden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een burger die eigenaar is van een woning zijn aankoopakte kan bekijken of dat hij, als schenker van een bouwgrond, zijn schenkingsakte kan zien.

Media: 
Publicatiedatum: 
din, 11/12/2018 - 14:10

lees verder