Rechtsbijstand


De rechtsbijstandverzekering voor het jaar 2018 bedraagt € 25,00

Contactpersoon: Geert Barbe. Tel. Bureau 0257/62 517 - mail: geert.barbe©minfin.fed.be


cvpfcdpf@cvpf-cdpf.beSinds 01/01/1997 kan ieder CVPF-lid de groepsverzekering rechtsbijstand onderschrijven.


Waarom ? ? ?


Wel zoals met alle andere verzekeringscontracten hoopt men er nooit beroep op te moeten doen. Maar in geval van nood is het nuttig om correct verzekerd te zijn. Weet u bijvoorbeeld dat, ongeacht de verantwoordelijkheid tegenover derden de ambtenaren van Financiën persoonlijk aansprakelijk blijven ten overstaan van de Administratie wat betreft de schadeclaims (moreel en materieel) veroorzaakt tijdens de uitoefening van hun ambt, ongeacht de omstandigheden van de feiten (mobbing, geweld, onvoorzichtigheid of toeval). Met andere woorden, wij hebben niet het recht om enige vergissing te begaan, noch fouten te maken.

In geval van dagvaarding voor de Rechtbank moet kunnen beroep gedaan worden op een specialist: een raadsman-verdediger; een advocaat.

Het C.V.P.F. biedt u de mogelijkheid om op zeer voordelige wijze deze collectieve polis te onderschrijven voor amper 25,00 € per jaar.

Reden van deze zeer lage prijs ligt in het soort overeenkomst die we met D.A.S. afsloten en die voorziet in een tussenkomst, in eerste instantie, via tussenkomst van het C.V.P.F. Onze expertise op vele fronten zorgt er ondertussen voor dat slechts in geval van nood een advocaat om bijstand en verdediging wordt gevraagd.

Een gedetailleerd overzicht van de rechtsbijstand kan u raadplegen op volgende link

WEES SOLIDAIR IN DIT SOORT ZAKEN !!!

SLUIT U AAN BIJ HET C.V.P.F. AL WAS HET MAAR OM DEZE REDEN ALLEEN !!!!!

Lid worden is eenvoudig: